Стръмни Математика

Любовно писмо вирус

I Love You компютърна помощ за вируси и червеи, включително информация за варианти и начини да се защитите.