Стръмни Математика

Основно отстраняване на неизправности на компютъра

Изброяване на няколко основни стъпки за отстраняване на неизправности на компютъра, които могат да се следват, когато компютърът, софтуерът или хардуерът му имат проблеми.