Стръмни Математика

Сервизен таг

Определение на компютърния речник какво означава таг за услуга, включително свързани връзки, информация и термини.

Научна нотация

Определение на компютърния речник на значението на научната нотация, включително свързани връзки, информация и термини.

Безопасен режим

Определение на компютърния речник за това какво означава безопасен режим, включително свързани връзки, информация и термини.

Galaxy S

Определение на компютърния речник за значението на Samsung Galaxy S, включително свързани връзки, информация и термини.

SATA

Определение на компютърния речник на значението на SATA (сериен ATA или сериен AT прикачен файл), включително свързани връзки, информация и термини.

Запазете

Дефиниция в компютърния речник на това какво означава запазване, включително свързани връзки, информация и термини.

Запази като

Дефиниция на компютърен речник за запазване като средство, включително свързани връзки, информация и термини.

Мащаб

Определение на компютърния речник какво означава мащаб, включително свързани връзки, информация и термини.

Измама

Определение на компютърния речник за това какво означава измама, включително свързани връзки, информация и термини.

ScanDisk

Определение на компютърния речник за това, какво означава скандиск, включително свързани връзки, информация и термини.

Език за програмиране на схеми

Определение на компютърния речник на значението на езика за програмиране Scheme, включително свързани връзки, информация и термини.

Научна нотация

Определение на компютърния речник на значението на научната нотация, включително свързани връзки, информация и термини.

Драскотина

Определение на компютърния речник на значението на Scratch, включително свързани връзки, информация и термини.

Драскане пространство

Определение на компютърния речник на значението на пространството за надраскване, включително свързани връзки, информация и термини.

Скрийнсейвър

Определение на компютърния речник какво означава скрийнсейвър, включително свързани връзки, информация и термини.

Сценарий

Определение на компютърния речник за значението на скрипта, включително свързани връзки, информация и термини.

Превъртете

Дефиниция на компютърния речник какво означава превъртане, включително свързани връзки, информация и термини.

Плъзгач

Определение на компютърния речник на значението на лентата за превъртане, включително свързани връзки, информация и термини.

Клавиш за превъртане на превъртане

Дефиниция в компютърния речник на значението на клавиша Scroll Lock, включително свързани връзки, информация и термини.

SCSI

Дефиниция на компютърния речник на значението на SCSI (Small Computer System Interface), включително свързани връзки, информация и термини.