Стръмни Математика

Как да скриете данни в изображение

Как можете да скриете текстови данни в изображение, за да изпращате тайни съобщения през Интернет или по електронна поща, без никой да вижда съобщението.

Колко снимки мога да съхранявам на CD или DVD?

Количеството място за съхранение на CD или DVD и колко снимки могат да се съхраняват.