Стръмни Математика

Кога е изобретен първият компютър?

Пълната история на създаването на първия компютър, включително всички видове компютри от 1822 г. насам.

Кой е измислил Интернет?

Информация за това кой е изобретил Интернет и хората, които стоят зад създаването на Интернет.

Кой е бащата на компютъра?

Допълнителна информация за бащата на компютъра.

Кога е изобретена първата клавиатура?

История и информация за това кога е измислена първата клавиатура и компютърна клавиатура.

Колко поколения компютри има?

Имена, подробности и примери за компютърни поколения. Започвайки с първото поколение през 40-те години до петото поколение компютри днес.