Стръмни Математика

° С

Определение на компютърния речник за това какво означава C, включително свързани връзки, информация и термини.

Такси

Дефиниция в компютърния речник на значението на кабинетния файл, включително свързани връзки, информация и термини.

Кабел

Определение на компютърния речник за това какво означава кабел, включително свързани връзки, информация и термини.

Кабелен модем

Определение на компютърния речник за това какво означава кабелен модем, включително свързани връзки, информация и термини.

Избор на кабел

Дефиниция в компютърния речник на значението на избора на кабел, включително свързани връзки, информация и термини.

Кеш памет

Определение на компютърния речник за значението на кеша, включително свързани връзки, информация и термини.

Калкулатор

Определение на компютърния речник за значението на калкулатора, включително свързани връзки, информация и термини.

CamelCase

Определение на компютърния речник за значението на камела, включително свързани връзки, информация и термини.

Кондензатор

Определение на компютърния речник за значението на кондензатора, включително свързани връзки, информация и термини.

Клавиш за главни букви

Определение на компютърния речник за това, какво означава Caps Lock, включително свързани връзки, информация и термини.

Четец на карти

Определение на компютърен речник за значението на четеца на карти, включително свързани връзки, информация и термини.

Не

Определение на компютърния речник за това, какво означава карета, включително свързани връзки, информация и термини.

Игра с кола

Определение на компютърния речник за това какво означава автомобилна игра, автомобилен симулатор, игра за шофиране и състезателна игра, включително свързани връзки, информация и термини.

Различаващ главни от малки букви

Определение на компютърния речник за значението на регистъра, включително свързани връзки, информация и термини.

Случайни игри

Дефиниция на компютърен речник за значението на случайните игри, включително свързани връзки, информация и термини.

Котка 5

Определение на компютърния речник за значението на Cat 5, включително свързани връзки, информация и термини.

DC

Определение на компютърния речник на значението на CC, включително свързани връзки, информация и термини.

CD

Дефиниция на компютърен речник за значението на CD, включително свързани връзки, информация и термини.

Продуктов ключ

Дефиниция на компютърен речник за значението на код за активиране, CD ключ и продуктов ключ със свързани връзки, снимки, информация и термини.

Целерон

Определение на компютърния речник на значението на Celeron, включително свързани връзки, информация и термини.