Стръмни Математика

Гръбнак

Определение на компютърния речник за това какво означава гръбнака, включително свързани връзки, информация и термини.

обратно

Определение на компютърен речник за това какво означава back, включително свързани връзки, информация и термини.

Обратно съвместим

Дефиниция на компютърния речник какво означава обратна съвместимост, включително свързани връзки, информация и термини.

Клавиатура с подсветка

Определение на компютърния речник за това какво означава клавиатура с подсветка, включително свързани връзки, информация и термини.

Обратна оферта

Дефиниция в компютърния речник на значението на обратната оферта, включително свързани връзки, информация и термини.

Клавиш за връщане назад

Определение на компютърния речник на значението на Backspace, включително свързани връзки, информация и термини.

Наклонена черта

Определение на компютърния речник с обратна наклонена черта, включително свързани връзки, примери, снимки и свързани термини. Страницата включва и къде се използват обратни наклонени черти.

Архивиране

Определение на компютърния речник за това какво означава архивиране, включително свързани връзки, информация и термини.

Честотна лента

Определение на компютърния речник какво означава честотна лента, включително свързани връзки, информация и термини.

Баркод

Определение на компютърния речник на значението на баркода, включително свързани връзки, информация и термини.

Barebone

Дефиниция на компютърен речник за това какво означава barebone, включително свързани връзки, информация и термини.

Само метал

Определение на компютърния речник за това какво означава голи метали, включително свързани връзки, информация и термини.

Основен

Определение на компютърния речник за това какво означава Basic, включително свързани връзки, информация и термини.

Батерия

Определение на компютърния речник за значението на батерията, включително свързани връзки, информация и термини.

залив

Определение на компютърния речник на значението на залива, включително свързани връзки, информация и термини.

BBS

Определение на компютърния речник на значението на BBS, включително свързани връзки, информация и термини.

BD

Определение на компютърния речник за значението на BD, включително свързани връзки, информация и термини.

Бета

Определение на компютърния речник за това какво означава бета, включително свързани връзки, информация и термини.

Am

Определение на компютърен речник за значението на bin, включително свързани връзки, информация и термини.

Двоична

Определение на компютърния речник на значението на двоичен файл, включително свързани връзки, информация и термини.